Banner Image

Kategoria: Viestintä

Selektin blogi: Viestintä
Selekti Nauha

Kirjoittanut Tarja Heikkilä-Leino, 10.12.2018 15:17

Miten asiakaslehdellä parannetaan asiakaskokemusta?

asiakaslehti-kollaasi-1
Asiakaslehti on yrityksen oma media, jonka kohderyhmä, sisältö ja ulkoasu noudattavat yrityksen brändiä ja viestintätavoitteita. Se on hyvä keino rakentaa asiakassuhdetta ja asiakasuskollisuutta.
Lue lisää